Read the

Story

In het in 1920 ontworpen Rijksmonument “Bankgebouw in Amsterdamse School-stijl” bevindt zich sinds 2016 The Gin Sum Club. Een restaurant met hoge kwaliteit en klasse, doch met een lage drempel.

De uitstraling van een Londense Gentlemen’s Club met een Aziatisch getint menu. East meets West in zijn mooiste vorm. Een stukje wereldklasse in het pittoreske Haarlem.
Lees verder

About the

Restaurant

TGSC biedt diverse manieren aan van uit eten gaan. Om intimiteit te creëren in het restaurant hebben wij diverse zithoekjes en verschillende podia gebouwd. Lees verder om te zien uit welke verschillende tafels u kunt kiezen.
Lees verder

See the

Menu

TGSC serveert klein geportioneerde gerechten. De maat is tussen die van een voor- en hoofdgerecht in. Op deze manier kunnen onze gasten meerdere verschillende smaken en stijlen proeven. Loopt het water u al in de mond...?
Lees verder

Latest

News & Events

Wilt u weten wat TGSC zoal organiseert? Kijk dan hier verder. We organiseren maandelijks terugkerende events, voor groot en klein.
Lees verder
Powered by
Alle rechten gereserveerd. Deze website is eigendom van The Gin Sum Club.

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van The Gin Sum Club, hierna te noemen TGSC. Elke bezoeker van de website is gebonden aan deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door TGSC enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
TGSC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van TGSC. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van TGSC is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TGSC.

Log bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. TGSC beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat TGSC enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP-adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. TGSC maakt geen analyses van de IP-adressen.

Veiligheid
Op de website van TGSC zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij TGSC werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@tgsc.nl.

Gebruik van verkregen informatie
TGSC kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven en/of enquêtes naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In de communicatie van TGSC zal u de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links
De website van TGSC bevat mogelijkerwijs links naar andere sites. TGSC oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van TGSC de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van TGSC heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen
TGSC behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.

Privacy Policy
TGSC verheugt zich in uw belangstelling voor onze website en onze diensten. Vanzelfsprekend respecteren wij uw privacy en gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. TGSC houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Hieronder is aangegeven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverzameling en -gebruik
TGSC biedt de mogelijkheid om delen van de website anoniem te bekijken en te gebruiken. De gegevens die wij hierover verzamelen hebben enkel betrekking op het gebruik van onze site. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand, stille en drukke uren, regio’s waaruit onze site wordt bezocht en veelgebruikte pagina’s. Ook worden IP-adressen verzameld, maar deze worden niet gebruikt om individuen te achterhalen.

Voor het gebruik van bepaalde pagina’s is het noodzakelijk dat u gegevens invult bij TGSC. Uw gegevens worden dan in de database van TGSC opgeslagen. Behalve de gegevens die u invult ten tijde hier om gevraagd wordt, wordt automatisch informatie opgenomen over uw internetadres en de door u gebruikte browser. Een en ander om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen misbruik, de website goed te laten werken op de door u gebruikte computer.


Spelregels voor “Founders”
De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van o.a. eten en drinken waar van tevoren voor betaald is middels het “Become a Founder” principe.

- Het gratis drinken geldt alleen zolang het diner nog voortduurt. M.a.w. men kan niet zo lang als men wil aan de bar door blijven drinken op kosten van TGSC.
- Gedurende de eerste 6 maanden dat TGSC geopend is zal er maximaal voor 20 personen (die hun restaurant tegoed willen komen gebruiken) per avond gereserveerd kunnen worden. Na deze 6 maanden gaan we er vanuit dat we een gezonde liquiditeit hebben bereikt en is er geen maximum per avond.
- Aan het gebruik van de Liquor Lockers is een tijdslimiet verbonden. Dit ter voorkoming van het laten verstoffen van de Locker alsmede de drankfles. Na communicatie met betreffende Locker houder behoudt TGSC het recht om de fles te verwijderen en zodoende de Locker beschikbaar te maken voor een andere partij.


When you want to use a text, graphic, photo, recording or any other audiovisual element of this website you need to have the express permission of the author or owners of the material. Please contact us at info@tgsc.nl

Information that is sent by email to the address above is not secured. The content of the email is thereby not confidential and falls under the personal responsibility of the sender. In no event shall TGSC, its employees, directors or freelancers be liable for any direct, special, indirect or consequential damages, or any other damages of any kind, arising out of or in any way connected with the use of this website or the email traffic.

The Gin Sum Club | KvK-nummer 63197057 | BTW-nummer NL 186442506B01